Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady firmy Dev4Business Sp. z o.o., adres: Czerwonego Krzyża 11-13/20, 50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska, e-mail: contact@dev4business.pl, telefon: +48608050921, dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które pozyskujemy podczas korzystania z naszej strony internetowej (https://dev4b.pl). („Usługa”).

Dostęp do Usługi lub jej używanie oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o niekorzystanie z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zrewidowaną Politykę Prywatności w Usłudze. Zrewidowana Polityka będzie obowiązywała po upływie 180 dni od momentu jej zamieszczenia w Usłudze, a kontynuowanie dostępu lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie stanowić akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego też zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:
Będziemy używać informacji, które na Twój temat zbieramy, w następujących celach:

Ochrona strony
Jeśli będziemy chcieli użyć Twoich informacji do innego celu, poprosimy o Twoją zgodę i użyjemy Twoich informacji tylko po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu, na który wyraziłeś zgodę, chyba że wymaga tego od nas prawo.

Jak udostępniamy Twoje informacje:
Nie przekażemy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem określonych w ograniczonych okolicznościach poniżej:

Analityka
Wymagamy, aby strony trzecie używały przekazanych im danych osobowych tylko w celu, dla którego zostały przekazane i nie zachowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji tego celu.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: (1) w celu przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) w celu wykonania umów z nami, w tym niniejszej Polityki Prywatności; lub (3) w odpowiedzi na twierdzenia, że korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli dojdzie do fuzji lub przejęcia naszej firmy przez inną firmę, Twoje informacje staną się jednym z majątków, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwienia się aktywnemu przetwarzaniu danych, poproszenia nas o przekazanie (portowanie) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie danych, prawa złożenia skargi do organu nadzorczego oraz innych praw przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres contact@dev4business.pl. Odpowiadamy na żądania zgodnie z obowiązującym prawem.
Zauważ, że jeśli nie zezwolisz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje zostały pozyskane.

Cookies i podobne technologie:
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystamy z tych technologii oraz Twoich wyborach w związku z nimi, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieautoryzowanym zmianom Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę wrodzone ryzyka, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w rezultacie nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przekazujesz nam i robisz to na własne ryzyko.

Linki stron trzecich i użytkowanie Twoich informacji:
Nasze Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas zarządzane. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy polityki prywatności i innych praktyk stron trzecich, w tym jakiegokolwiek podmiotu trzeciego prowadzącego jakąkolwiek witrynę lub usługę, które mogą być dostępne za pośrednictwem linku na Usłudze. Zdecydowanie radzimy zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. Nie mamy kontroli nad treścią, politykami prywatności ani praktykami żadnych stron lub usług stron trzecich.

Inspektor Ochrony Danych / Rzecznik ds. Skarg:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania informacji, które są u nas dostępne, możesz napisać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych w firmie Dev4Business Sp. z o.o., adres: Czerwonego Krzyża 11-13/20, 50-345 Wrocław, e-mail: contact@dev4business.pl. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies?
Jak wykorzystujemy pliki cookies?
Jakie typy plików cookies używamy

 

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookies

Ustawienia plików cookies

W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies, klikając powyższy przycisk Ustawienia cookies. Umożliwi to ponowne wyświetlenie banera zgodności na pliki cookies i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Dodatkowo różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookies używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Poniżej znajdziesz linki do dokumentacji technicznej dotyczącej zarządzania plikami cookies i usuwania ich z głównych przeglądarek internetowych:

Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-przegl%C4%85darce-internet-explorer-aa2c3123-3206-7ba8-58d9-b1d6b6a2b2c8

Jeśli używasz innej przeglądarki, zapoznaj się z oficjalnymi dokumentami pomocy technicznej danej przeglądarki.